Công ty TNHH Thành Phương đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng cho các vị trí sau:

A. Phòng Marketing

B. Phòng Kinh Doanh