LIỆU TRÌNH THẢO DƯỢC TRỊ RỤNG TÓC HIỆU QUẢ 99% SAU 3 TUẦN

970,000 810,000

Cam kết hiệu quả 99%, chấm dứt rụng tóc sau 3 tuần, khiến tóc mọc trở lại sau 7 tuần.

LIỆU TRÌNH THẢO DƯỢC TRỊ RỤNG TÓC HIỆU QUẢ 99% SAU 3 TUẦN

970,000 810,000